Ταυτότητα

«Η Ζιζή η λαγουδίνα και η μικρή της μπαλαρίνα» | Λητώ Τσακίρη

Εκδόσεις Τζιαμπίρης – Πυραμίδα