Κριτική στο βιβλίο της Λιάνας Δενεζάκη: «Ποιος θα γίνει αρχηγός;»