82 μαθητές, 3 ιστορίες, πολλές ζωγραφιές και φαντασία που αγγίζει τον ουρανό!